Fodbold live resultater
Halvårsregnskab 2020

Skrevet af Kenneth, 26. august 2020

Så er det i morgen af Brøndby kommer med halvårs regnskab.

Alt andet end lige så kan man forvente at Brøndby, især med sidste års regnskab i mente, kommet med et meget negativt regnskab. Med tanke på Corona så burde alt også pege i retning af et blodrødt regnskab.

Jeg har dog prøvet at gå lidt i dybden på "tallende" og prøve at forudsige hvordan det ser ud.

 

I 2019 kom Brøndby ud af første halvår med følgende tal:

 • Nettoomsætning i alt / +76.684.000
 • Driftresultat / -24.073.000
 • Transfer resultat / -16.247.000
 • Bundlinjen / -41.685.000

 

Nettoomsætning

Hvis vi så kigger på dette års Nettoomsætning, så vil der mangle mangle en del penge på grund af corona. 

 

Entre-, TV- og præmieindtægter

Der mangler selvfølgelig en del penge i forhold til entreindtægter. Angående TV penge så ender Brøndby på samme position som sidste sæson, men har ikke så mange første valg som sidste år. Der udover ligger sidste udbetaling først i juli måned. Jf tipsbladet stod/står Brøndby til følgende udbetaling (10.850.000 efter grundspillet / 9.600.000 efter slutspillet). Sæsonkort spiller også meget ind og jeg har svært ved at vurdere hvordan det er faldet i forhold til halvårsrapporten. Brøndby Legends kampen trækker selvfølgelig i positiv retning.

 • 2019 / +24.480.000
 • Worst case / +15.000.000
 • Best case / +22.000.000

Kan siges at FCK gik fra +26,6 mio i 2019 til +21,9 mio i 2020

 

Indtægter fra partnere og sponsorer

Her set jeg det store hul opstå. Jeg kender selvfølgelig ikke hvordan Brøndby's forskellige partner har grebet hele situationen an. Jeg kan dog se at FCK er faldet med 25% i deres regnskab og sætter vi det op på Brøndbys økonomi så rammer vi omkring 26 mio (-9 mio i forhold til 2019)

 • 2019 / +34.965.000
 • Worst case / +20.000.000
 • Best case / +30.000.000

 

F&B arrangementer mv.

Denne post er selvfølgelig ramt direkte af corona nedlukningen og jeg tror derfor vi her ser den største procent mæssige afvigelse fra sidste sæson. Det positive er jo at der så også har været mindre eksterne omkostninger. 

 • 2019 / +10.023.000
 • Worst case / +3.000.000
 • Best case / +5.000.000

 

Merchandise

Så er vi noget til den positive post på omsætningern. Sidste år hed den 5,6 mio i første halvår, og et bud på Aldrig Alene trøje siger en omsætning på 13 mio alene. Der udover kørte der en "Tøm shoppen". Denne post giver selvfølgelig også en større ekstern omkostning. Der mangler selvfølgelig salget fra kampdagene

 • 2019 / +5.618.000
 • Worst case / +12.000.000
 • Best case / +17.000.000

 

Det giver følgende nettoomsætning.

 • 2019 / +76.684.000
 • Worst case 2020 / +51.000.000 (incl udlejning på 1 mio)
 • Best case 2020 / +75.000.000 (incl udlejning på 1 mio)

 

Hvis vi ligger os midt mellem worst og best, så rammer vi en Nettoomsætning på omkring +63 mio. Det vil være en nedgang på 13,7 mio (cirka 18%) i forhold til 2019.  FCK kom ud cirka 20% under sidste år.

Så på grund af Aldrig alene trøjen tror jeg vi bliver "positivt" overrasket her :)

 

Omkostninger

Driftresultatet endte på -24,1 mio og omkostningerne er delt op i 3 grupper. Eksterne, Personale og af-/nedskrivning. 

 

Eksterne omkostninger 

Den helt store joker her er hvad indkøbsprisen er på Aldrig Alene trøjen. Hvis jeg procent mæssigt ser på hele 2019 tal så er det især Admin omk, kamp- & spiller omk og F&B der er de store udgifts poster. Kamp og F&B burde ikke være så høje i år, og adm omk ligger nok på det samme. 

 • 2019 / -38.185.000
 • Worst case / -50.000.000
 • Best case / -40.000.000

Tror vi ender over sidste års omkostning på grund af Aldrig alene trøjen. 

 

Personaleomkostninger

Her burde Brøndby dog være væsentlig under sidste år. CV udtalte han havde sparet 15 mio i årlige lønomkostninger (7,5 i forhold til halvårsregnskabet) ved salget af stjernerne i vinters. Medarbejder har været hjemsendt (minus den sportslige del) Brøndby havde fået godkendt 3,1 mio i godtgørelse i forhold til corona. Der udover har Erceg været udlejet i foråret (ved godt Esbjerg ikke har været i nærheden af at betale hele hans løn)

 • 2019 / -56.125.000
 • Worst case / -50.000.000
 • Best case / -40.000.000

 

Af-/nedskrivninger 

Har bare sat det som det samme som i 2019 da der ikke har været nogen yderligere tilføjelser i første halvår af 2020

 • 2019 / -6.346.000
 • Worst case / 6.500.000
 • Best case / -6.500.000

 

Totalt giver det omkostninger for 

 • 2019 / -100.657.000
 • Worst case 2020 / -106.500.000
 • Best case 2020 / -86.500.000

 

Hvis vi ligger os midt mellem worst og best, så rammer vi total omkostninger for -96,5 mio. FCK lå i deres regnskab 10% under sidste års omkostninger.

 

Det vil give et driftresultat på 

 • 2019 / -24.073.000
 • Worst case / -55.500.000
 • Best case / -11.500.000
 • Medium / -33.500.000

 

Resultat af transferaktivitet

Så kommer vi til transferaktiviteter. CV udtalte han havde solgt for 30 mio, hvilket jeg går ud fra er i januar vinduet. De salg giver selvfølgelig nogle ekstra nedskriver af kontraktrettigheder (Munthar og Wilczek), men samlet burde vi komme ud af vinduet med en transfer indtægt der er positiv

 • 2019 / -16.247.000
 • Worst case / +500.000 
 • Best case / + 11.500.000

 

Bundlinjen

Brøndby og ikke mindst CV har arbejdet målsat på at nå et mål om at Brøndby regnskab skal i balance. Corona har bragt en masse negativt med selv, men har tilgengæld også vist hvad Brøndby (fans) også kan. Jeg er spændt på at se hvordan det ser ud i morgen men jeg forventer på trods af corona Brøndby ligger bedre end 2019. Så mit bud er vi ligger mellem -15 til -25 mio

 • 2019 / -41.685.000
 • Worst case / -55.000.00
 • Best case / 0
 • Medium / -27.500.000

Så mit bud er vi kommer ud med et regnskab der ligger mellem -18 til -28 mio i underskud

Er det tilfredsstillende ? 
Deltag i diskussionen
 • Joblar
 • Joblar   26. august 2020   

 • @Kenneth Det bliver spændende at se om du får ret, jeg ved sgu ikke hvad jeg selv syntes eller for den sags skyld forventer, håber på det bedste, men frygter det værste.
  Tak for dette super godt initiativ.
  2 enige

 • nannasoph
 • nannasoph
  Administrator
    26. august 2020   

 • Spændende indlæg!
  1 enig · 1 god kommentar

 • Nå, det blev minus 11,9 mio.
  Det synes jeg er fint, omstændighederne taget i betragtning.
  Og det jeg rigtig godt kan lide at høre, er det CV siger: vi viger ikke fra planen. Det mener jeg er den helt rigtige linje. Jeg synes det er befriende at vi nu endelig er helt konsekvente med vores beslutninger. Ikke alle mulige ting der stikker ud hele tiden.
  3 enige

 • Kenneth
 • Kenneth
  Betalende bruger
    27. august 2020   

 • Så kom regnskabet og det ser jo godt ud på bundlinjen i forhold til Corona krisen.

  Angående omsætningen så jeg ramte ret skævt, det bliver dog hjulpet af corona parken, så mit bud på 63 mio var vist meget godt ramt :) (resultat 62,3 mio)
  Jeg havde selvfølgelig Aldrig alene trøjen med i mine beregninger for 1 halvår, og de vil først blive indregnet i 2 halvår

  Angående omkostningerne så rammer jeg især skævt på eksterne omkostninger, og her spiller Aldrig alene trøjen ind igen.

  Når man kigger på lønningerne så er jeg faktisk overrasket og lidt skuffet over vi har så mange lønudgifter, selvom det går den rette vej. Vi er 9 mio under 1 halvår 2019, men vi har også solgt en del dyre spiller. Ved godt vi har betalt dem løn i januar, så vi ender måske lavere i 2 halvår. I mit budget havde jeg sat 95 mio af til lønninger og det passer med nuværende niveau. Jeg havde dog håbet vi var kommet længere ned. De nye kontrakter til mange af de unge spiller trækker selvfølgelig i den anden retning.

  Det største spørgsmålstegn jeg har er dog Omkostninger under transferaktiviteter. -11,9 mio (WHAT). De sidste to år (18 + 19) havde vi samlet omkostninger for 10 mio. Og vi har ikke købt nogen spiller i vinter transfervinduet. Det var selvfølgelig noget med en videresalgsklausul på Mukhtar, men troede ikke det var så mange penge.

  Trup værdi'en er gået fra 70,7 mio ultimo 2019, til 50,7 mio 30.juni 2020. Afskriverninger står 12 mio også må de sidste 8 mio være på grund af salget af Mukhtar og Wilczek.
   
  • K-man
  • K-man   30. august 2020   

  • Synes faktisk regnskabet kommer positivt ud. Vi havde ikke kunne forvente det bedre uden Corona. Mener stadig vi kan ramme inden for skiven på minus 20-30 på hele året. Til sammenligning har PSE nedjusteret med 200m under forudsætning af at de kommer i EL.

   Ifht. lønnen vil jeg ikke sammenligne med H1 2019, men i stedet H2 2020, da der stadig blev investeret i spillere sidste sommer (Maxsø, Rosted, Tobias B). Og at det først var i efteråret CV kom med meldingen om at skulle spare på lønbudgettet. Her falder lønnen fra 61,4 til 47,7. En besparelse på 13,7, hvoraf ca. 5-6m kan henføres til 20% lønnedgang i Q2. så en samlet lønbesparelse på ca. 8m på 6mdr. Hertil kommer yderligere besparelse på Tibbling og Fisker fremadrettet, så vi begynder at nærme en besparelse på 20m årligt.

   Indeholdt i omkostningerne er straksafskrivningen på de solgte spillere. Det er derfor denne er så høj.

   Det er rigtigt at der ikke var nogle køb i vinters, men man kan under pengestrømsopgørelsen se at der er betalt 4,875m for køb af immatrielle rettigheder. Det er enten signon fee's til de unge spillere, der blev forlænget eller performancerelaterede køb. f.eks. hvis en spiller har nået et bestemt antal kampe.

   Den nuværende bogførte værdi af truppen på 50,7m (nedgang fra 70,7) er et skridt i den rigtige retning. Til sammenligning har PSE truppen en værdi på 226,6m 30/6 2020. FCM 90m 30/6 2019 og AGF 16,3m 31/12 2019. Vi har årlige kontraktafskrivninger på 24m, så vi har stadig dyrtindkøbte spillere på kontrakt, der afskrives på.

   Det positive er at vi har overholdt ønsket/strategien om at reducere lønomkostninger og kontraktafskrivninger. Og samtidigt er i gang med at opbygge en skjult værdi i truppen. (Markedsværdien af spillerne minus den bogførte værdi) Dette er en afgørende parameter som sælgende klub.
   1 enig · 1 god kommentar

---

 • Tak for et godt slag på tasken Kenneth. Meget fine redegørelser og estimater.
  Hvis du skulle lave samme estimat uden Corona, var vi så haft et positivt resultat?
  Derudover er 1 halvdel af året, det dyre pga vinter pausen eller tager jeg fejl?
  Jeg tænker det ser fornuftigt ud, ser i lyset af Aldrig alene trøjerne ikke er med men først kommer i 2. Halvår og jeg tænker at Tibs salg/løn og Fiskers og Erceks løn heller ikke er med her men i 2. Halvår.
   
  • Kenneth
  • Kenneth
   Betalende bruger
     2. september 2020   

  • @Sorteslyngel
   Sorry for jeg først svarer nu.
   Hvis jeg skulle have lavet et bud uden corona havde vores Driftresultat nok været et større minus (flere løn udgifter), men jeg havde så forventet at meget ville være reddet af transfer delen. Jeg havde slet ikke se vores transfer overskud var så lille som det blev.
   Så jeg havde nok skudt noget i retning af samme resultat som det blev.
   1 enig · 1 god kommentar

 • Sinbad
 • Sinbad
  Betalende bruger
    28. august 2020   

 • En ting der gør det vanskeligt at vurdere 1 halvår i forhold til 1 halvår 2019 er for skydning af sæsonen. De sidste 3-4 kampe var i juli og dermed 2 halvår 2020.
  Det betyder, at hjemmekampe mod FCN, AAB og FCM her var der dog nogle tilskuere altså et plus. Ligeledes indtægtsføres TV-pengene for bif har modtaget efter hvornår kampen spiller eks. hvis bif får 1,0 mio i tv-penge for slutspillet altså 100.000 pr kamp er kun de 400.000 med som indtægt i halvårsregnskabet og de 600.000 vedrører 2 halvår da der blev spillet 6 runder i juli.
  Ovenstående gør kun resultatet i 1 halvår stærkere.
  Der er et enkelt tal jeg faldt over i regnskabet som overraskede mig : I noten for transferaktivitet kan det ses at indtægter, omkostninger og afskrivninger - omkostningerne er steget fra ca 2-3 mio til over 11 mio. - er der nogen der kender grunden til stigningen eller hvad omkostninger vedrørende transferaktivitet dækker over ?? jeg tænker om der kunne være noget videresalg på Mukthar e. lignede ??
  1 enig · 1 god kommentar
   

  Se 3 flere kommentarer
   
  • K-man
  • K-man   30. august 2020   

  • @Sinbad De 11m er bl.a. udtryk for straksafskrivningen af de solgte spilleres værdi.

  Se 1 flere kommentarer

Støt os og bliv medlem af 3point.dks venner