Foto: Freja Borne ©
NYHED

Pressemeddelelse fra Familien Brøndby - Bevar Brøndby IF

 
Herunder kan du læse pressemeddelelse i sin fulde længde fra Familien Brøndby - Bevar Brøndby IF med konkrete ønsker til en eventuel aftale med GFH.

  • Nanna Møller Karlsen
   23. januar 2023 - Klokken 10:55
 • Nanna Møller Karlsen
 • Nanna Møller Karlsen
  23. januar 2023 - Klokken 10:55

Følgende tekst er skrevet af Familien Brøndby - Bevar Brøndby IF og er bragt her på 3point.dk i sin fulde længde. Vil man se eller læse mere, kan man finde Familien Brøndby - Bevar Brøndby IF på Facebook her og på Twitter her.

Forord

Siden Global Football Holdings i efteråret blev præsenteret som de kommende ejere, har debatten omkring deres ejerskab fyldt meget - hvis ikke det meste - omkring Brøndby IF.

Vores udgangspunkt er, at hvis vi mener alvorligt, at fællesskabet er den bærende værdi i Brøndby IF, så er der hverken rigtige eller forkerte holdninger. Og hvordan det nye ejerskab påvirker den enkelte fan, er derfor heller ikke noget som andre - hverken medfans, klub eller omverden - har ret til at bestemme over eller dømme. Ingen fans er forpligtet til at “komme videre”, støtte op eller stille sig selv til rådighed for klubben på andre måder, end de selv ønsker.

Nogle medfans tror, vi er stoppet med at elske Brøndby IF. Intet er mere forkert. Og indtil en aftale om klubbens fremtid er sikret, vil den samme passion, energi og kærlighed, der i årtier har været den drivende kraft bag Brøndbys udvikling, blive investeret i at kæmpe for klubbens fremtid.

Herunder vil vi beskrive ‘Bevar Brøndby IF’-bevægelsens grundlag og forventninger til en fremtidig aftale med de nye ejere.

Baggrunden

For os er det absolut vigtigste at bevare Brøndby IF. Ikke bare her og nu, men for de kommende generationer.

Siden Brøndby Supporters Trust (BST) blev stiftet for over 10 år siden - og senere med oprettelsen af Fanafdelingen i 2019 - har samarbejdet mellem klub og fans altid været drevet af, at vi - på trods af uenigheder - i sidste ende havde en fælles interesse: Det bedste for Brøndbyernes IF. Og at vi alle anerkendte, at de tre ben i fællesskabet - fans, idrætsforeningen og selskabet - er en essentiel del af dette.

Denne fælles interesse er ikke længere til stede. Tværtimod er GFH’s - og dermed selskabets - interesse at tjene penge til sig selv på den passion, frivillighed og kærlighed, de to øvrige ben bærer for vores klub. Dette må alle fans anerkende, uanset om man ønsker at se tiden an, opfordrer til at acceptere den nye virkelighed, eller håber, at GFH fortsætter klubbens nuværende strategi.

Og dette ændrer fundamentalt på måden, vores fællesskab kan samarbejde på.

Siden GFH officielt blev introduceret er der blevet  talt om den værdiaftale, der skal indgås mellem GFH og Fanafdelingen. Fra debatten lyder der til at være enighed om, at en sådan aftale skal sikre grundlæggende elementer, såsom de blå/gule farver, klubbens navn og placering i Brøndby Kommune, samarbejdet med amatørafdelingen samt tilstedeværelsen af en fanrepræsentant.

Men med GFH’s indtræden i klubben er en sådan aftale ikke tilstrækkelig.

Derfor har vi brug for konkrete, realistiske garantier og aftaler, der sætter rammerne for, hvordan ejerne af selskabet kan varetage deres ønske om at tjene penge på Brøndby IF i forening med de holdninger og ønsker, vi som fans har til, hvordan klubben drives. Og dette skal ske i en juridisk bindende aftale, der til hver en tid er knyttet til GFHs ejerskab af Brøndby IF.

Hvad der konkret skal stå i en sådan aftale er op til Fanafdelingen. I ‘Bevar Brøndby IF’-fanbevægelsen er vi er ikke enige om alt. Men kommer herunder med vores ønsker til punkter, en aftale som minimum skal indeholde for, at vi igen er sikret, at alle parter i fællesskabet arbejder for de samme mål.

Vores ønsker til en aftale:

 1. Brøndby IF’s unikke identitet skal bevares og beskyttes
 2. Frivilligt arbejde bør ikke være et middel til ejernes profit
 3. Brøndby IF skal altid handle med egne interesser som øverste prioritet
 4. Brøndby IF’s langsigtede overlevelse er det vigtigste
 5. Brøndby IF skal ikke medvirke til yderligere kommercialisering af sportens turneringer

Brøndby IF’s unikke identitet skal bevares og beskyttes

Brøndby IF er mere end blot en fodboldklub, men et fællesskab, der udgøres af henholdsvis en fodboldklub, en kulturinstitution og en forretning. Alle tre ben skal balancere ved at arbejde i en fælles interesse, om i sit virke. Dels tage sit afsæt i historie og værdier, dels arbejde for at værne om og udvikle dette fællesskab.

Vi mener derfor, at en aftale skal:

 • sikre, at klubben drives i respekt for klubbens historie, moderklubben, foreningslivet, lokalområdet og fans, og dermed også skal bevare klubbens historiske, visuelle og værdimæssige identitet, såsom farver, navn, logo, stadion, hjemsted mv.

Fans og frivillige bør ikke være et middel til ejernes profil

Brøndby IF er historisk set en klub bygget på frivillighed. En værdi, vi ynder at hylde. Og frivillighed er ikke bare centralt for klubben, men også for fanmiljøet og den fankultur, der har gjort os berømte i Europa. For os - som for alle andre frivillige - er vi drevet af, at vi gør en forskel for noget, vi mener er meningsfuldt.

Derfor påvirker GFH’s ejerskab måden, vi grundlæggende føler, det er meningsfuldt at være fan, da vores frivillige arbejde skaber økonomisk værdi for selskabet - og dermed for GFH.

Hvis ejerne af selskabet har et ønske om, at vi igen skal stå for den organiserede stemning på Brøndby Stadion, arrangere busture, lave frivilligt socialt arbejde eller generelt stå klar hver eneste gang klubben har brug for hjælp, så må de forstå, at et aktivt og levende fanmiljø ikke er en ret, en fodboldklub kan kræve eller forvente.  Det er et privilegium, der opstår, når fans, klub og ejere mødes i fælles interesser, kærlighed og passion for en fælles klub.

Vi mener derfor, at en aftale skal:

 • sikre, at Brøndby IF A/S drives som et ‘not-for-dividend'-selskab, hvor alt overskud geninvesteres i udvikling af klubben stedet for at blive udbetalt til aktionærerne. Det er en model, der allerede er kendt i Superligaen, hvor Right to Dream driver FC Nordsjælland efter samme princip.
 • sikre, at alle aftaledetaljer omhandlende transaktioner mellem selskabet og aktionærer, som ejer over 5% af de stemmeberettigede aktier i Brøndbyernes IF A/S, bliver offentliggjort til fulde.

Dermed kan vi fans være mere trygge i, at vi vokser sammen, og at beslutninger træffes med Brøndby IF’s bedste for øje - ikke ejernes profit.

Lykkes vi sammen med at løfte klubben, kan GFH stadig profitere ved at sælge klubben videre og altså tjene penge sammen med Brøndby IF - i stedet for på bekostning af Brøndby IF.

Brøndby IF skal altid handle med egne interesser som øverste prioritet

Modstanden mod flerklubsejerskabet er både principiel, strategisk og mangesidig.

Som tidligere beskrevet, er flerklub-modellen frontspidsen i den globale udvikling, hvor sportsklubber er blevet rene investeringsobjekter med fortjeneste for øje. Det er en ejerskabsmodel, der bringer fodbolden længere væk fra dem, der elsker den, og den burde ikke være tilladt i hverken UEFA eller DBU-regi.

I et mere strategisk perspektiv, så er der risiko for, at vores klub bliver en brik i en koncern af klubber, hvor beslutningerne ikke træffes med Brøndby IF’s egne interesser som øverste prioritet. Internationalt har vi igen og igen set, at modellen med at eje flere klubber udnyttes til at gøre de mindre klubber til rugekasser med det formål at styrke de større - uden hensyn til eller tanke på de fans, hvis klubber ikke længere har et selvstændigt formål. Dermed risikerer flerklub-modellen ikke alene at blive usund og underminerende for de enkelte klubber, men bidrager også til en skævvridning af konkurrencen i europæisk fodbold og som en slags finansiel doping, der ikke burde være tilladt.

Det er simpelthen grundlæggende i modstrid med selve sportens ånd, at den samme person eller virksomhed kan eje flere klubber på en gang og potentielt ophæve disses selvstændige formål for at styrke andre klubbers.

Uanset om Brøndby IF er den ”profiterende klub” i konstruktionen, eller hvordan GFH konkret kommer til at drive modellen, bør Brøndby IF aldrig være en del af sådan en konstruktion af principielle årsager.

Vi mener derfor, at en aftale skal:

 • sikre gennemsigtighed om, hvilke andre klubber vores ejere har tilknytning til, og at Brøndby IF hverken indgår transfers eller andre strategiske eller sportslige samarbejder med disse klubber

Brøndby IF’s langsigtede overlevelse er det vigtigste

Brøndby IF er en kærlighed, der varer for livet. Og dermed også langt længere end GFH’s investeringshorisont i klubben.

Gennem vores konkrete erfaringer i Brøndby IF, ved vi, at det går hurtigt op og ned for økonomien i en fodboldklub.

Der er ingen tvivl om, at GFH vil drive klubben professionelt og med henblik på at tjene penge. Men dette kan også gøres ved at overinvestere på kort sigt for at skabe såvel sportslig som økonomisk succes. En overinvestering, som klubben på lang sigt kan risikere at kollapse under. Det så vi i vores egen klub i 2018, hvor store investeringer var ved at koste klubben livet året efter.

GFH har alene lånefinansieret det boost, som de vil styrke klubben med. En gæld, vi og eventuelt nye ejere risikerer at hænge på i lang tid, hvis GFH’s planer ikke bliver, som de ønsker.

Samtidig må vi også kigge på, hvorfor vi står i den nuværende situation. I Jan Bech så mange en Brøndbyfan, som traf beslutninger ud fra Brøndby IF’s bedste. En tillid, der lagde grundlaget for det mest konstruktive og produktive samarbejde mellem fans og klub i Brøndbys historie.

Vi fans har i den periode ikke været gode nok til at forberede os på, at ejerskabet måtte gå videre på et tidspunkt. Bekymringen for GFH er derfor i høj grad også en bekymring, der handler om, hvad der sker næste gang, klubbens sælges. Den fejl må vi ikke gentage.

Vi mener derfor, at en aftale skal:

 • sikre, at klubben forpligter sig til en langsigtet bæredygtig økonomisk strategi, hvor selskabet fremadrettet vil være i stand til at indfri sine økonomiske forpligtelser, inkl. lønninger, renter og evt. afdrag.
 • garantere, at en ny ejer af deres Brøndby-aktier forpligter sig på at underskrive samme aftale, som de har indgået med Fanafdelingen.
 • At Fanafdelingen involveres i et kommende videresalg, og inden en eventuel ny ejer kan komme til, har mulighed for at selv eller gennem et samarbejde med andre investorer, at kunne overtage aktierne til samme pris og vilkår.

Brøndby IF skal ikke medvirke til yderligere kommercialisering af sportens turneringer

En juridisk bindende aftale med GFH ikke kun vedrører Brøndby IF, men dansk fodbold som helhed.

Den evigt stigende kommercialisering og økonomiske konkurrence i dansk og international fodbold skubber hele tiden til de forhold, som sporten drives under. Det angår ikke kun ejerskab, hvor internationale kapitalfonde og diktaturregimer står bag flere og flere klubber. Det angår også, hvordan fodboldens turneringer afvikles. Blandt andet med ønsket om lukkede ligaer som vi kender det fra USA og private ligaer på tværs af landegrænser som blev foreslået med Super League.

Så længe jagten på flere penge bliver mere og mere intens, vil man risikere at gå på kompromis med sportens ånd og fansenes interesser. Med en global fodbold koncern som ejere af Brøndby IF risikerer vi at blive en del at en interessekamp, hvor fokus på størst muligt indtjening driver sporten væk fra dens værdier.

Vi mener derfor, at en aftale skal:

  • Sikre at GFH ikke vil bruge deres ejerskab af Brøndby IF til at arbejde for eller støtte forslag, som går på kompromis med sportens ånd, herunder
   • Tilslutning til ‘private’ ligaer, der går uden om DBU/UEFAs officielle turneringer
   • Tilslutning til indførsel af et lukket ligasystem, hvor muligheden for op- og nedrykning fjernes. Det skal forblive, som vi kender det fra de europæiske ligasystemer.
   • Ændringer i UEFA-systemet, som favoriserer de i forvejen største klubber/Ligaer.
Deltag i diskussionen


Du skal være logget ind, for at kunne kommentere.


 • mp80
 • mp80   23. januar 2023   

 • Brøndby IF skal ikke medvirke til yderligere kommercialisering af sportens turneringer
  Hvis ikke Brøndby medvirker til dette, som den mest eksponerede klub, bliver det svært, at tjene de penge der skal til for dansk fodbold kan følge med udviklingen.

  Synes generelt der er alt alt for mange krav til de nye ejere og de evt. kommende ejere, det virker helt urealistisk, at forhandle ud fra dette.

  Selvfølgelig vil de nye ejere primært tænke på deres egen investering/afkast først og fremmest, men man kan også vende den om, hvis det går dårligt for de klubber der ejes, taber de selv penge, derfor gælder det for dem om at de enkelte klubber klarer sig så godt som muligt.

  Når man tager på stadion er det for at mærke fællesskabet blandt fans og holdet, det er hele atmosfæren omkring klubben, i den forbindelse er ejeren nok noget af det sidste man tænker på. Det kan godt være de tjener penge, men oplevelserne for spillere og os fans giver langt mere igen end deres profit.
  11 enige · 3 god kommentar

 • mawmaw
 • mawmaw   23. januar 2023   

 • Der er noget ved hele det Familien Brøndby jeg ikke bryder mig om. Hvem er det der står bag? Er det Alpha? For så synes jeg godt nok det er et ærgerligt valg af navn, som får det til at lyde som om at det er igangsat af almindelige familie-fans, i modsætning til hvem det egentlig er.

  "Hvis ejerne af selskabet har et ønske om, at vi igen skal stå for den organiserede stemning på Brøndby Stadion, arrangere busture, lave frivilligt socialt arbejde.."

  - Er det ikke en helt ny sammenslutning af fans? Hvordan kan de igen stå for noget når de er en ny sammenslutning? Hvorfor ikke fortsætte under navnet Alpha, når det tydeligvis er dem der står bag.
  13 enige · 9 god kommentar
   
  • @mawmaw
   I forbindelse med et af de arrangementer som fanafdelingen holdt omkring værdigrunlag mv, blev der efterfølgende snakket lidt løst om det her.
   Ideen var, som jeg husker det, at alle de der var skeptiske omkring GFH kunne melde sig, og så ville man i fælleskab beslutte den videre færden derfra.
   Groft sagt kan du imo betragte “Familien Brøndby- bevar Brøndby IF”, som de der har støttet op om den orange kampagne efter kampene.
   Mener at det anslås at der var ca 1500 mod Aab og ca 2500 mod Viborg. Altså langt flere end de ca 100 medlemmer der er i Alpha.

   Jeg selv fik ikke tilmeldt mig (da jeg ikke har Fb).
   Men på det møde /debataften fan afs holdt var det for mig tydeligt at det var for ALLE som var skeptiske.
   Ikke kun Alpha,
   men også folk fra Svinget, langside, BS, eller dem der “lige passer ind i een af de kasser”.

   Jeg spurgte selv, om
   Man også var velkommen i gruppen, selvom man valgte at støtte op om spillerne under kampene.
   Og svaret var et klart og tydeligt ja.
   Og kan kun bekræfte at jeg ikke har oplevet det mindste omkring min støtte under kampene, og efterfølgende deltagelse i “de oranges sange/protester mod GFH”.
   1 enig

  Se 1 flere kommentarer

 • Der er nok lige lovlig mange krav. Men hvis kravene er til forhandling, er det jo et fint nok udgangspunkt. Det tror jeg også GFH vil være med på.
  Men hvis der er totalt ubøjelighed og ingen kompromisvillighed, så tror jeg ikke man når videre med noget konstruktivt.

  Man kan som fan være ret enig i alle punkterne. Men særlig interessant synes jeg det med no-dividend tiltaget er. Det vil punktere en masse bekymringer omkring GFHs interesser i klubben, hvis det bliver konsensus, at der ikke betales udbytte til aktionærerne (hvor vi dog skal huske, at mange af os fans netop er aktionærer). Inde hos PSE er meget af deres indtjening blevet brugt til udbyttebetaling, og det er noget jeg meget gerne vil undgå hos os.
  Jeg håber virkelig GFH vil være med på en ordning på dette punkt.
  5 enige
   
  • #VSTGN
  • #VSTGN   24. januar 2023   

  • @Christian Brøndbyman Der er kun udbytte på A--aktier og visse B-aktier.......
   Almindeligt dødelige aktionære har bare spyttet i kassen og fået et bevis for at man har gjort det.
   Det der kaldes for aktie emission som er et pænt måde at samle penge ind på via en udvidelse aktien andelen uden at kunne gøre krav gældende iform af udbytte.

  Se 1 flere kommentarer

---

 • labech
 • labech   23. januar 2023   

 • Umiddelbart vil jeg mene, at der bør kunne skabes enighed om de fleste punkter. MEN - for det første tror jeg desværre det bliver en umulighed at gøre formuleringer som disse juridisk bindende.
  Jeg håber derfor, at Alpha og hvem, der ellers måtte stå bag disse krav - ikke står ALT for stejlt disse forpligtigelser. Disse forpligtigelser rækker iøvrigt langt ud over, måden Brøndby IF er blevet drevet på indtil videre.
  6 enige
   
  • Mogens
  • Mogens   23. januar 2023   

  • @labech enighed hos hvem?

  Se 1 flere kommentarer

 • Klassisk skriv fra en gruppe mennesker, som ikke forstår eller vil accepterer de markedskræfter, som vi alle i den FRIE vestlige verden er underlagt.
  Når man ikke forstår hvordan en investeringsfond virker eller hvad deres mål er, så er det nemmere, at stille sig på sidelinien og råbe, at alt skal være som i gamle dage.
  Hvis man ønsker at bo i et samfund, hvor alt er som i gamle dage, så er Nordkorea et godt bud på et land, hvor man vil føle sig særdeles godt tilpas. Der er med sikkerhed ikke nogen der, som køber ens fodboldklub op eller ønsker at investerer i den.

  En investeringsfonds mål er i sidste ende, at skabe profit. Altså, som en god gammel købmand, at købe billigt og sælge dyrt. Dette kan kun lade sig gøre, hvis det produkt man investerer i bliver mere værd. Så når GFH har købt sig ind i Brøndby, så er det fordi, at de forventer, at de kan øge klubbens værdi. Og hvordan gør man så det ?

  Jeg tror ikke GFH´s løsning er, at sælge alle spillerene, så den sportslige værdi af Brøndby falder i takt med de manglende sportslige resultater. Jeg tror heller ikke, at de er ude på, at skabe dårligere oplevelser for fans og publikum, så tilskuertallet falder.
  Jeg tror faktisk, at det er det helt modsatte de ønsker. Så mød op på stadion og følg jeres klub i den fremgang, som alle og især GFH ønsker !

  Man kan stille krav til hvordan Brøndby IF skal agerer, hvis man sidder med i bestyrelsen. Pladserne i bestyrelsen er tilgængelige, hvis man har en stor nok ejerandel af klubben. Og da Brøndby IF er på børsen, så er det bare at købe aktier nok.

  Så indtil diverse fangrupperinger mm. har købt sig massivt ind i klubben, så er alle krav om at i skal have indflydelse og medbestemmelse pinlige og tåbeligt.
  Er du ikke ejer, har du ikke indflydelse. Hvis dit ønske om, at alt skal være som i gamle dage, overstiger dit ønske om, at Brøndby IF skal have fremgang, så kan det være, at du skal finde en anden klud at følge.

  Bare min mening.

  24 enige · 12 god kommentar
   
  • Semperfi
  • Semperfi
   Betalende bruger
     23. januar 2023   

  • @Panenka Så enkelt kan det siges!!!!
   Alpha har med deres ageren det seneste halve års tid, fået kørt sig selv helt af spillepladen. Nu leder de efter en måde at kunne komme tilbage på.
   Min anbefaling vil være, at de møder op på stadion og støtter op om klubben, holdet og de enkelte spillere.
   At tro at nogen andre end de selv, har interesse i at føre klubben tilbage til hvad den var før 1978, er simpelthen for tåbeligt.
   5 enige · 3 god kommentar
   
  • preben
  • preben   23. januar 2023   

  • @Panenka ved du hvordan ejerskab og struktur er i en af verdens mest kapitalistiske klubber… FC Barcelona, mere end en klub, FC forkortelsen kunne måske godt tyde på en vis international interesse

  Se 2 flere kommentarer
   
  • #VSTGN
  • #VSTGN   24. januar 2023   

  • @Panenka Det er vel som med juleaften og det at tro på julemanden.
   Man kan altid fremsætte sine ønsker og så håbe på, at julemanden lægger vejen forbi med det man nu har ønsket sig !
   Og får man ikke hvad man ønsker sig så kommer man sig over det i løbet af ret kort tid og så er man videre !

   Når man lever i denne naive verden er der vel heller ikke noget at sige til, at man forsøger sig med en disclaimer iform af, at ingen har ret til, at bestemme eller påtvinge dem/nogen noget i forhold til deres klubfølelse, når man selv benytter sig af metoder hvor man lige netop vil tvinge sine egne holdninger igennem henover hovedet på andre ved, at udnytte sin egen gunstige position til, at fremsætte krav som øjensynligt ikke er til forhandling fordi de er principielle.

 • K-man
 • K-man   23. januar 2023   

 • For det første stor cadeau til en konstruktiv tilgang og et forsøg på at skabe en løsning, der unægtelig er brug for, da vi bare står i en anden virkelighed nu.

  Om det er ultimative krav, eller det kan blive til en forhandling og om der kan findes en løsning vil tiden vise.

  For at kunne forstå baggrunden og chancerne for en mulig aftale og om jeg personligt kan bakke op kunne jeg godt tænke mig at forstå yderligere:

  1) Hvem er afsenderne bag Familien Brøndby - Bevar Brøndby IF? (Måske jeg bare ikke har fulgt nok med i debatten)

  2) Hvordan forholder Familien Brøndby - Bevar Brøndby IF sig til den ballade og synlige vold, der har foregået og som inden BSH handlen kom på banen allerede havde skabt stor splittelse i fanmiljøet og det store Brøndby fællesskab, man værner højt om?
  7 enige · 4 god kommentar
   
  • Mogens
  • Mogens   23. januar 2023   

  • @K-man konstruktiv tilgang med krav? Det er vel ret beset det stik modsatte. Man indgår i min verden ikke konstruktive forhandlinger ved at starte med at stille krav. Tjekkede lige definitionen på krav = ufravigeligt ønske der skal opfyldes. Krav kan ikke gradbøjes som politikere og brugerne her gør. Krav er pr. Definition ufravigeligt og derved ultimativt. Derfor er det så latterligt når man hører “ultimative krav”. Det er noget vrøvl og det er kravene herover, fra Alpha aka Familien Brøndby også…..
   3 enige · 1 god kommentar

  Se 1 flere kommentarer

---

 • Stærkt indlæg med mange gode tiltag. Lad os håbe at ejerne gerne vil indgå i en konstruktiv dialog om at lægge de begrænsninger på deres ejendom, som BIF jo reelt er.
  Undrer mig lidt over det med frivillige ikke må udnyttes til profit for klubben. Det er de vel altid blevet med vagter i boden, som kontrollører mv. Det ville da være en ærgerlig begrænsning at lægge ned over et nyt ejerskab.
  2 enige

 • Chuck
 • Chuck   23. januar 2023   

 • Det er svært at forholde sig til når man ikke aner hvem der står bag? Er det 5 fans eller 500? Vi kan da konkludere at det er nogle der er “velkendte” i miljøet siden at de får spalteplads. Er det et problem at melde ud hvem der står bag og hvormange der er med i “Familien Brøndby”?
  8 enige · 1 god kommentar

 • Hvem er Familien Brøndby? Man må i det mindste forlange at de tydeligt stiller sig frem, i modsat fald kan Familien ikke tages seriøst, altså hvis vi ikke kan få at vide hvem de er så glem dem og deres krav
  5 enige · 1 god kommentar

---

 • preben
 • preben   23. januar 2023   

 • Efter at have været helt væk i lang tid , rykker det jo alligevel og dette tilsyneladende meget gennemarbejdede forslag , rykker positivt på min fan skala.
  Men jeg håber så også at I har gennemdrøftet forventede modforslag eller hele afvisninger af forslag og reaktionen på dem. Der ligger jo allerede en del “ kritik” fra andre fans og deres forventninger til stald ejernes reaktioner.
  Jeg vil gerne give jeres arbejde og nævnte forslag min fulde opbakning, med en tro på at I har gjort jer klart hvor langt et kompromis skal trække os og dermed klubben.
  Godt og rosværdigt initiativ og arbejde !
  2 enige
   
  • @preben Enig Preben. Hvis man skal tages alvorlig med sådan noget her, må man både kunne give og tage.
   1 enig

 • Lasse
 • Lasse   23. januar 2023   

 • Glimrende indlæg. Dog meget ensidet. Vil der også arbejdes for en VOLDSFRI fanscene ? Og gennemgående... meget gratis skriv om vi vil have... ikke vi vil give dette for noget andet. Vil man som fanscene arbejde for færre bøder til Brøndby eller hvordan
  7 enige · 3 god kommentar

 • KJOE
 • KJOE   23. januar 2023   

 • Da Danmark blev lukket ned i marts 2020 og Superligaen blev stoppet var min første tanke: Stakkels Sønderjyske. Dem har vi i næste kamp. Vi er tilbage på stadion om en måneds tid. Så er alle fans sultne efter at komme til kamp og et fyldt stadion vil blæse dem ud af banen. Jeg havde alle drømmene. En fyldt sydsiden. Alle tribuner sang med og vi kunne sammen bruge en kort Corona pause til at vise, at vi er Danmarks bedste fans.

  Det skete som bekendt ikke. Det tog alt for lang tid og fans kom kun drypvis tilbage. Selv på mesterskabsdagen var Sydsiden lukket og Alpha måtte dirigere slagets gang fra det ene hjørne på øvre.

  Meget er sket siden. Der har været vilde opture som sejren over FCK med Frenne som målscorer. Kæmpe tifo og en magtdemonstration fra tribunerne. Der har også været absolutte lavpunkter fra os fans.

  Som jeg ser det, så er det her Alphas mulighed for at bringe lidt af den tilbage efter Corona vibe frem. At komme tilbage og være fuldstændig klar til at hjælpe med at sikre de point vi skal bruge for at komme i top 6 og vise Danmark og verden, at på Brøndby Stadion har du ikke en chance som ude-hold.

  Kommer Alpha ikke tilbage i kampen hjemme mod Horsens. Så er de en parentes i klubbens historie. Brøndby IF eksisterer også om 50 og 100 år. Det tror jeg ikke Alpha gør, hvis de ikke kommer ned fra træet.

  Det er fine punkter og sikkert meget gennemtænkt. Men alt bliver utvivlsomt ikke aftalt med ejerne. Det kan de lige så godt forholde sig til en gang for alle.

  Jeg har den dybeste respekt for alt det frivillige arbejde, de har gjort og deres evne til at skabe stemning.

  Men vi skal videre nu!
  6 enige · 5 god kommentar

---

 • Semperfi
 • Semperfi
  Betalende bruger
    23. januar 2023   

 • Vil I så til gengæld give afkald på vold, hærværk, pyrobøde, tæskehold mv?
  4 enige · 4 god kommentar

 • Pssst BST …køb aktiemajoriteten så kan i stille alle de krav i lyster eller så bare shhhh
  5 enige · 1 god kommentar

 • Mit krav er at vi skal vinde alle kampe, vinde superligaen og komme ud i Europa. Vinde over FCK hver eneste gang vi møder dem, samtidig med flot spil.
  Vil det ske skal der nok blive fyldt stadion. Det værste jeg ved er når Brøndby taber så har jeg bare en lorte uge foran mig. Det betyder ALT for mig at vi vinder fodboldkampe, det har absolut første prioritet.
  Jeg her været mega Brøndby fan siden slut firserne, og at vinde og være frist mower så vi kan tiltrække de største talenter og de bedste spillere er det jeg går op i.
  Jeg håber at der endda kommer flere investorer med masser af dollars så jeg kan have den glæde at komme på stadion og se seværdig fodbold med en sejr i udsigt.
  4 enige · 2 god kommentar

---

 • Når jeg får et brev fra en ukendt afsender, så smider jeg det altid i papirkurven
  1 enig · 5 god kommentar

 • #VSTGN
 • #VSTGN   23. januar 2023   

 • 1. Familien kan ikke være i spil i en forhandling, dermed gør man sig til talsmand for, og tager ca. 150.000 + mennesker som gidsel, hvis den beskrivelse af familien som lægges for dagen står til trone. Det høre ingen steder hjenmme i et demokratisk foreningssamfund !
  2. Hvis Bevar Brøndy IF ønsker, at blive en seriøs part i forhandlingerne må man naturligvis også omgående stoppe al negativ aktivitet og påvirkning af med tilskuere, hold og klub, og vende tilbage til normalen, og helt og fuldtud accepterer og overlade forhandlingsmandatet som er givet til Fanafdelingen.
  3. Ingen andre end klubben og holdet har ret til noget som helst, de har ret til, at vi opføre os ordentligt og støtter holdet hveranden søndag fra stadion åbner til stadion lukker og det samme gælder away kampe. Hvis man ikke bryder sig om det man deltager i og kan gå på kompromis så er der ikke længere et kærlighedsforhold tilstede.
  Som i alle andre henseender her i livet er et kærlighedsforhold ét langt kompromis og hvis kompromiset bliver til principper er der heller ingenting at bygge videre på.....og så går man stilfærdigt hvert til sit. Man er frivilligt indgået i forholdet og kan helt frivilligt forlade det igen. ALT ANDET ER MISFORSTÅET!
  4. Ukrænkeligheder eller rettere selvproklameret rettigheder føre ingen vegne, desværre !
  6 enige · 5 god kommentar

 • Er det ikke 45 år siden Brøndbyernes IF blev et aktieselskab?
  3 enige

---

 • Xj6
 • Xj6   23. januar 2023   

 • Nå nu vil fattigrøvene også til at bestemme hvad de nye Ejer skal gøre med Klubben.
  Familien Brøndby
  LUK NU RØVEN
  Og kom på Stadion og Bak
  Klubben og Holdet op. Start med Det istedet for at i Render rundt som små fornærmet puppere der ikke
  Har fået jeres is på indkøbstur med Muddi.
  Man blir så træt af alle de diskutioner de fleste danskere elsker. Hovedpine det er det eneste i gir mig.
  Ingen støtte herfra.
  3 enige · 1 god kommentar

 • 19Magic64
 • 19Magic64
  Betalende bruger
  Top enige
    23. januar 2023   

 • Når Alpha eller Familien Brøndby!!? -skal fortælle os andre hvad det vil sige at være Brøndby fan, svarer det til når Dansk Folkeparti skal fortælle os alle sammen, hvad det vil sige at være dansk..!

  Jeg har ingen respekt for nogen af dem! -er du Brøndby fan møder du op på stadion og støtter/synger med alt du har!! -længere er den ikke for mig..

  -SUPRA SOCIETATEM NEMO-
  5 enige · 3 god kommentar

 • Har det lidt so/so, med denne pressemeddelese.
  Jeg synes at problemet med dette skriv, det er at hele baggrunden er alt for konkluderende, at den ikke er fakuel og bliver opstillet til, at give et alt for biased billede, end hvad de faktiske realiteter er.

  Selve artiklen spiller også meget på det ideologiske(de frivillige og deres arbejde), og at de i fremtiden nærmest vil blive udnyttet - i forhold til i dag. Det selvom, at intet reelt er blevet ændret, udover hvem der ejer aktierne.

  Artikelen tager også generelt kun udgangspunkt i negative scenarier/trusler, og ”Familien Brøndby” kunne i realiteten have vendt artikelen om, og skrevet ud fra alle de positive scenarier/muligheder, og samtidig have præsenteret de fleste at de opsillede ”krav” som værende understøttende, i stedet for at være beskyttende, hvilket der er tilfældet i denne meddelse.

  Når det er sagt, så er der selvfølgelig også super mange interesante punkter, og for mig, er der ingen tvivl om, at alt der blevet udarbejdet, er gjort i en god tro, for at bevarer Brøndby IF - hvilket vi vel alle ønsker(uanset ejer/ejerstruktur). Jeg sidder dog, efter at have læst dette, desværre tilbage med en fornemmelse en lidt umoden(beklager det negativ ordvalg) process, hvor man nærmest er ved at stirre sig blind i, hvordan man bedst kan beskytte klubben. Man snubler nærmenst i budskabet, via den retorik man vælger, at det virker mere fornærmet end løsningsorrienteret.

  Så mit bedste råd til Familie Brøndby/Bevar Brøndby IF, hold fokus på det værdiskabende og der, hvor der nemmest kan opstå positive syneriger. Arbejde ud fra det -i skriver jo selv, hvad det unikke ved vores klub er, så hvorfor skulle nogen købe noget unikt, for at skære det fra? Vores kultur er jo netop værdiskabende for klubben, såvel vores ejer/investorer(både nuværrende og fremtidige).
  I repræsenterer noget super vigtgt for vors klub(passion og sammehold), så lad ikke frustrationerne overgå budskabet.
  2 god kommentar

---

 • Lepus
 • Lepus
  Betalende bruger
    25. januar 2023   

 • Endnu engang valapyk fra Alpha som stadig ikke har forstået de ingen stemmeret har!

 • loejf
 • loejf   29. januar 2023   

 • Hvor er mange af kommentarerne til dette bare ærgerlige :-(
  Fortsat splittelse og nedgørelse af medfans.
  ØV ØV ØV
  1 enig
Relaterede nyhederMest læste nyhederMest kommenterede nyheder